Scania P380 Epsilon E160L metsatõstuk

Scania P380-le Epsilon E160L metsatõstuki ja lisaseadmete paigaldus (4 autot)

MAN TGS metsatõstuk Epsilon M120L

MAN TGS – le metsatõstuki Epsilon M120L ja lisaseadmete paigaldus, katete valmistamine (2 autot)


MAN TGS metsatõstuk Epsilon M120Z

MAN TGS- le metsatõstuki Epsilon M120Z ja lisaseadmete paigaldus

Volvo FH Heinola 910 puiduhakkur Epsilon Q170L metsatostuk

Volvo FH shassiile Heinola 910 puiduhakkuri, Epsilon Q170L metsatõstuki paigaldus, raamide, katete, lisaseadmete valmistamine ja paigaldus (3 autot)


Volvo FH Heinola 910 puiduhakkur Epsilon Q170L metsatostuk

Volvo FH shassiile Heinola 910 puiduhakkuri, Epsilon Q170L metsatõstuki paigaldus, raamide, katete, lisaseadmete valmistamine ja paigaldus (3 autot)

Volvo FH Bruks puiduhakkur Epsilon Q170L metsatostuk

Volvo FH shassiile Bruks puiduhakkuri, Epsilon Q170L metsatõstuki ja lisaseadmete paigaldus


Scania R400 puiduhakkur Jenz HEM 582 ja metsatõstuk Epsilon Q130L

Scania R400 shassiile puiduhakkuri Jenz HEM 582 ja metsatõstuki Epsilon Q130L paigaldus, lisaseadmete, katete jm valmistamine ja paigaldus