• TeenusedKonsultatsioon veokite pealishituslahenduste koostamiseks ning olemasolevate remondiks
  • Veokite pealisehituste projekteerimine ning valmistamine koos tüübikoodi dokumentatsiooni vormistamisega
  • Veokite pealisehituste ja lisaseadmete jooksev ning kapitaalremont
  • Varuosade ja tarvikute müük pealisehituste ja lisaseadmete remondiks
  • Hüdroõlipaakide müük